Ιανουάριος
04 Δευτέρα

Οι Επιστήμονες της Φύσης Ι: Γη και Χερσαία ζωή

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διάρκεια 45 λεπτά
από 6 μέχρι 12 ετών
Κράτηση τώρα

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι το πρώτο από τα δύο προγράμματα με θέμα τους επιστήμονες που μελετούν τη φύση.

Σε αυτό θα γνωρίσουμε τους επιστήμονες που μελετούν τη Γη και αυτούς που μελετούν τη ζωή στη στεριά. Αφορά τα σχολικά εγχειρίδια Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ Γ’ και Δ’ δημοτικού, καθώς και project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γενικότερα. Μετά το κλείσιμο του ραντεβού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχεται από το ΜΦΙΚ-ΠΚ στο σχολείο υποστηρικτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για την αξιοποίησή του στην τάξη πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία, η οικοδόμηση της γνώσης με τη βοήθεια της διερεύνησης και της ανακάλυψης, και η μάθηση με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι ικανοί να περιγράψουν τη δουλειά των επιστημόνων της φύσης, να προσεγγίζουν διαφορετικά περιβαλλοντικά θέματα χρησιμοποιώντας την επιστημονική μεθοδολογία, να αναπτύσσουν την επιστημονική σκέψη και τον επιστημονικό λόγο, να προσεγγίζουν διαθεματικά ένα πρόβλημα ή ερώτημα, και να αποκτήσουν αξίες και στάσεις που θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση προβλημάτων στην καθημερινή ζωή, μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και την υπεράσπιση των επιχειρημάτων τους.

Σημείωση: Το πρόγραμμα προσφέρεται ανά σχολική τάξη μέγιστου πλήθους 30 μαθητών

Διαθέσιμες ημερομηνίες

Λεπτομέρειες

45 λεπτά Διάρκεια
60€ (Μειωμένο) - 100€ (Ολόκληρο)
Ελληνική Γλώσσα / Αγγλική Γλώσσα
Κατάλληλο για ενήλικες / Κατάλληλο για μαθητές
από 6 μέχρι 12 ετών
Α' Δημοτικού / Β' Δημοτικού / Γ' Δημοτικού / Δ' Δημοτικού / Ε' Δημοτικού / ΣΤ' Δημοτικού
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης
9:00-15:00 (Νοέμβριος-Απρίλιος) και 9:00-18:00 (Μάιος-Οκτώβριος)
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Γνωρίστε την ομάδα

Λιαντράκη Ζωή

Τεχνολόγος Γεωπόνος-ΑΣΠΕΤΕ

Όλγα Μπερδιάκη

Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας