Ιανουάριος
04 Δευτέρα

Άνθρωπε, τώρα ξεκουράσου! ή Πώς μια ρόδα, δυο πέτρες και πολύ νερό άλλαξαν την ιστορία της διατροφής

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ)

Διάρκεια 45 λεπτά
από 9 μέχρι 12 ετών
Κράτηση τώρα

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αναφέρεται στον νερόμυλο – αλευρόμυλο ως την πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη μαρτυρία μηχανοκίνητης άλεσης, κατά την οποία η σύνθλιψη του σπόρου επιτυγχάνεται όχι χάρη στη μυϊκή δύναμη του ανθρώπου ή του ζώου, αλλά στην υδατόπτωση και στην ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του νερού. Ο νερόμυλος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στην παγκόσμια τεχνολογία, καθώς απάλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον άνθρωπο από τον κοπιώδη μόχθο της άλεσης του καρπού, που για χιλιετίες γινόταν με τον προϊστορικό χειρόμυλο. Αυτή η μεγαλειώδης κατάκτηση υμνείται τον 1ο αι. μ.Χ. στο λυρικό επίγραμμα του Αντίπατρου του Θεσσαλονικέα, ο οποίος παροτρύνει τις «αλετρίδες», τις αλέστρες, να ξεκουραστούν, καθώς τη δική τους κοπιαστική εργασία αναλαμβάνουν πλέον οι νύμφες των νερών, που κινούν τους τροχούς των μεγάλων μυλοπετρών.

Εκκινώντας από τη συγκεκριμένη γραμματειακή πηγή, γνωρίζουμε στα παιδιά το σιτάρι και τη σπουδαιότητά του στη διατροφή του ανθρώπου, εισάγουμε την έννοια της άλεσης μέσω της παλινδρομικής και της περιστροφικής κίνησης, συγκρίνουμε τους διάφορους τύπους μύλων (χειροκίνητος, ζωοκίνητος, υδροκίνητος) και παρακολουθούμε στο μουσείο το λειτουργικό πρόπλασμα του νερόμυλου με την οριζόντια φτερωτή να κινείται με τη δύναμη του νερού και να αλέθει. Όλα αυτά μέσα από εικόνες, βίντεο, παιχνίδια και διασκεδαστικά παραμύθια!

Σημείωση: Το πρόγραμμα προσφέρεται ανά σχολική τάξη μέγιστου πλήθους 30 μαθητών

Διαθέσιμες ημερομηνίες

Λεπτομέρειες

45 λεπτά Διάρκεια
80€ (Ολόκληρο)
Ελληνική Γλώσσα
Κατάλληλο για μαθητές
από 9 μέχρι 12 ετών
Γ' Δημοτικού / Δ' Δημοτικού / Ε' Δημοτικού / ΣΤ' Δημοτικού
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ)
Κάθε μέρα εκτός Πέμπτης: 9:00-15:30, Κάθε Τετάρτη: 9:00 - 21:30
Βασ. Όλγας 68, Θεσσλονίκη

Γνωρίστε την ομάδα

Ειρήνη Μπότσιου