Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές» και της Museotek ΑΕ

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Μια πολύ σημαντική συνεργασία σε ερευνητικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο ξεκίνησε μεταξύ του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μουσειακές Σπουδές» και της Museotek ΑΕ.

Tη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, τα δύο μέρη υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) διάρκειας πέντε (5) χρόνων, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υποδομών, των εμπειριών και των δυνατοτήτων τους, τη συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα και την υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που θα υλοποιηθούν από το ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» και τη Museotek στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, θα λειτουργήσουν προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των πολιτιστικών φορέων που επιθυμούν να υιοθετήσουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων ή επιχορηγούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.

Επίσης, εκτιμάται ότι μέσα από τη σύμπραξη αυτή θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες με τρίτους φορείς, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της βιώσιμης λειτουργίας των φορέων πολιτισμού αλλά και στην καλύτερη διασύνδεση των αποφοίτων του ΔΠΜΣ με τη σχετική αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι το ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στόχο έχει – μεταξύ άλλων – να συμβάλει στην ανάπτυξη των μουσείων με την κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα είναι ικανοί να
ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις, στην ποικιλομορφία και πολυδιάστατη θεματολογία των σύγχρονων μουσείων, αλλά και να προάγει τη διεπιστημονική
συνεργασία και έρευνα όλων των επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία των μουσείων.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε στο newsletter μας!

[mc4wp_form id="221"]