Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φυσική Ιστορία

Περιγραφή

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1980, στο πλαίσιο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Σ.Θ.Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Προεδρικό Διάταγμα (1082 ΦΕΚ 274/3 1980). 

Σκοπός του ΜΦΙΚ-ΠΚ είναι η έρευνα για το περιβάλλον της Ελλάδας και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και αρχείων σχετικών με το περιβάλλον (γεωλογικές, παλαιοντολογικές, βοτανικές, ζωολογικές συλλογές και αρχεία φωτογραφικής, γεωγραφικής τεκμηρίωσης, μελετών και εργασιών). Είναι οργανωμένο σε 7 εφορίες i) Βοτανικής ii) Γεωποικιλότητας iii) Παλαιοντολογίας iv) Σπονδυλωτών v) Ασπονδύλων (εκτός Αρθροπόδων) vi) Αρθροπόδων και vii) Γενωμικής και Γενετικών Πόρων, ενώ διαθέτει και δύο Εργαστηριακές μονάδες: i) Εκπαίδευσης και ii) Οικολογίας – Διαχείρισης Περ/ντος. 

Σημαντικός, επίσης, στόχος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, δηλαδή η διάχυση των περιβαλλοντικών γνώσεων σε μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό μέσω σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως όμως μέσω της μόνιμης έκθεσης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, αλλά και της οργάνωσης περιοδικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Παν/μίου Κρήτης λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης στους χώρους της μόνιμης έκθεσης, με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών, φοιτητών και διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων και κοινού.

Εικόνες
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
9:00-15:00 (Νοέμβριος-Απρίλιος) και 9:00-18:00 (Μάιος-Οκτώβριος)
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
+30 2810 282740, +30 2810 393630

Γνωρίστε την ομάδα

Όλγα Μπερδιάκη

Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας

Λιαντράκη Ζωή

Τεχνολόγος Γεωπόνος-ΑΣΠΕΤΕ

Ζωή Μαυριτσάκη

Βιολόγος – Ερμηνεύτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

View CV