Το χρώμα στην τέχνη

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι κατάλληλα για τάξεις ειδικών σχολείων παρέχονται δωρεάν. Η πρόσβαση στα μουσεία πρέπει κάποια στιγμή να είναι ανοικτή για όλους!